Laatste artikel : Recht van overpad
MENU

Erelonen

 

Salle de Réunion - Bureau d'avocats Bouillard Vandermeeren - Namur

Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier de erelonen en kosten nauwkeurig te schatten. Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

In principe hanteert BV Advocaten een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren:
- het belang van de zaak
- het spoedeisend karakter van de zaak
- de moeilijkheidsgraad van de zaak
- de ervaring van de advocaat
- de onderlegdheid van de advocaat in de materie
- het behaalde resultaat.

Sinds 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW.

Naast erelonen worden volgende algemene kantoorkosten aangerekend:
- Opening dossier
- Verplaatsingskosten
- Briefwisseling (post, fax, mail): vast bedrag per zending
- Deurwaarderskosten, rolrechten, vertaal- of andere kosten dienen door de cliënt te worden voorgeschoten. Deze kunnen op de verliezende partij worden verhaald.