Laatste artikel : Recht van overpad
MENU

Recht van overpad

26/04/18 | Gautier Beaujean | Goederenrecht

Een privaat recht van doorgang, dat dus een specifieke persoon en niet het publiek in het algemeen ten goede komt, kan conventioneel zijn of voortvloeien uit een vonnis tot ontsluiting van een terrein. Een stuk grond kan worden ontsloten met instemmi

Verder lezen

Bouwdatum van een onroerend goed

09/01/18 | Gautier Beaujean | overtreding, Stedenbouw

Hoe kan men de bouwdatum van een onroerend goed aantonen? In het stedenbouwkundig recht heeft de bouwdatum van een onroerend goed belangrijke juridische gevolgen. Die datum maakt het immers mogelijk om te bepalen welk recht van toepassing is bij de a

Verder lezen

Amnestie voor stedenbouwkundige overtredingen

22/11/17 | Gautier Beaujean | Stedenbouw

Op 16 november 2017 keurde het Waals Parlement een decreet goed tot invoeging van een artikel D.VII.1bis tot instelling van een vermoeden van stedenbouwkundige conformiteit voor bepaalde overtredingen. Het decreet bepaalt dat de handelingen en werken

Verder lezen

Beperkte verjaring voor stedenbouwkundige overtredingen

12/10/17 | Gautier Beaujean | Stedenbouw

Volgens het Waalse recht waren stedenbouwkundige overtredingen zoals de bouw van een chalet zonder stedenbouwkundige vergunning, onverjaarbaar, aangezien het in stand houden van de overtreding op zich reeds een overtreding inhield. Indien iemand te g

Verder lezen

Waalse normen vakantiehuizen aangescherpt

23/05/17 | Gautier Beaujean | toerism

  De Waalse regering gaat oneigelijke concurrentie bij verhuur van logies (vakantiehuizen, kamerverhuur, kamperen) aanpakken. Ook overlast veroorzaakt door grote onderkomens wordt aangepakt. Wettelijke regelgeving voor verhuur van logies en na

Verder lezen

Rotsklimmen in de Ardennen

26/08/16 | Gautier Beaujean | Milieu

  Sportactiviteiten in de openlucht zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Om de overlast voor het milieu te beperken, heeft het Waals Gewest het rotsklimmen aan een aantal voorafgaande vergunningen onderworpen. Behalve aan de toes

Verder lezen

Nieuwe woning in bestaand bouwwerk

26/08/16 | Gautier Beaujean | Stedenbouw

Heeft men een stedenbouwkundige vergunning nodig om een of meerdere nieuwe woningen in te richten in een bestaande woning in het Waals Gewest? Ingevolge artikel 84, §1, 6°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

Verder lezen

Is bivakkeren toegestaan in de Ardennen?

26/08/16 | Gautier Beaujean | Milieu, toerism

  Heel wat natuurliefhebbers doen regelmatig aan wildkamperen. De juridische regeling van die activiteit verschilt, afhankelijk of ze in dan wel buiten het bos plaatsvindt. Bivakkeren in het bos Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminde

Verder lezen

Wetgeving outdoor activiteiten in Wallonië

24/02/16 | Gautier Beaujean | Milieu, Stedenbouw

  Er zijn verschillende wetgevingen die in relatie staan met outdoor-activiteiten en de daarbij behorende specifieke buitensport-activiteiten. Bedoeling van deze wetgevingen is om enerzijds ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gebruikers wo

Verder lezen

Onroerend goed in overstromingsgebied (Wallonië)

07/12/15 | Gautier Beaujean | Milieu, Stedenbouw

      Geen informatieplicht van de verkoper In Wallonië zijn verkopers en verhuurders van vastgoed niet verplicht hun potentiële klanten te informeren indien het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Een koper doet er altijd

Verder lezen
12