Laatste artikel : Recht van overpad
MENU

Specialisaties

Salle de Réunion - Bureau d'avocats Bouillard Vandermeeren - Namur

 

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stedenbouw en ruimtelijke ordening is een gewestelijke bevoegdheid. Dit houdt in dat de wetgeving in Brussel, Wallonië en Vlaanderen niet hetzelfde is.

• juridische begeleiding bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen

• regulariseren stedenbouwkundige overtredingen

• administratieve procedures

• gerechtelijke procedures

Milieu en omgeving

Zoals stedenbouw en ruimtelijke ordening is ook deze wetgeving in belangrijke mate een gewestelijke bevoegdheid.

• begeleiden en aanvragen milieuvergunningen

• advies regelgeving ter bescherming bodem, grond- en oppervlaktewater

• overleg en onderhandeling bij milieu-overtreding met bevoegde instanties

• administratieve en gerechtelijke procedures

Overheidsopdrachten

• gunningprocedure

• uitvoering

• PPS – concessie

Vastgoed

• begeleiding aankoop onroerend goed

• milieu audit • stedenbouwkundige audit

• opstellen compromis (voorlopig koopcontract)

• oplossen conflicten tussen koper en verkoper

• procedures rechtbanken

• burenhinder

• erfdienstbaarheden

• begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie

• oplossen conflicten tussen aannemer, architect en bouwheer

Toeristische aangelegenheden

• aanvragen van vergunningen voor outdoor activiteiten zoals kanovaren, avontuurparken

• opstellen contracten bij aan- of verkoop toeristisch onroerend goed (hotel, B&B, camping, horeca, outdoorcentrum)

• aanvragen subsidies in verband met aankoop toeristisch onroerend goed

• brandweerattest